forside
om
lyd
medlemmer
om referanser
kontaktMAMELA! - er dessverre lagt ned!

Torsdag 24. januar 2013 hadde vi årsmøte og vedtok med tungt hjerte nedleggelse av Mamela. :-(
Takk for alle bidrag til Mamela det året koret levde!

Om koret:
Det multikulturelle koret Mamela! startet opp i februar 2012 og var et politisk og religiøst nøytralt kor som hentet sitt
repertoar fra det sørlige Afrika, først og fremst Sør-Afrika. Musikken er rytmisk, full av livsglede og ofte med dansetrinn til.
Mamela! var et kor også for de som tror de ikke liker korsang!


Dirigent var Wathiq Hoosain fra Cape Town i Sør-Afrika.
Wathiq er sanger, pianist, arrangør og komponist. Han studerer Norges Musikkhøgskole og universitet i Cape Town
og har erfaring både som soloartist, dirigent og korsanger i ett av Sør-Afrikas beste kor.
Les mer om Wathiq her.

dance

Denne siden er designet av Grena Design