Referater:

FAU ved Berger skole har jevnlige møter og her kan du lese referater fra møtene våre. Vi har møte en gang i måneden. Har du saker vi skal ta opp på disse møtene, ta kontakt med FAU-representanten i din klasse.


Skoleåret 2012-2013:   Skoleåret 2011-2012:    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Referater fra tidligere år