FAU representanter
skoleåret 2012-2013:

Klasse:
Navn (med link til e-mail): Verv / gruppr:
1A
   
1B
   
1C
  Mijø
2A
  Informasjon
2B
  Fest
3A
   
3B
  Miljø
4A
  Leder
4B
  Fest
4C
  Kasserer / Fest
5A
  Fest
5B
  Berger veksthus / Informasjon
6A
  KFU representant / Informasjon
6B
   
7A
   
7B
  SU representant / Informasjon
7C
   

Ta kontakt med oss hvis du har saker som du vil skal behandles her!