Nyttig informasjon!

Her finner du generell informasjon som vi i FAU mener kan være nyttig å vite:


Sosial læreplan for Berger skole
Hva gjør SU?
Hva gjør klassekontakten?
Oversikt over klassekontakter


Kompetansemål pr trinn:
- etter 2. klasse
- etter 4. klasse
- etter 7. klasse


Hva er forskjellen mellom kartleggingsprøver og nasjonale prøver?

Ta kontakt med webmaster, hvis du har informasjon du mener burde ligge her.