VELKOMEN TIL GRENA DESIGNS DEMO-SIDE
!
Denne nettsiden er ikke lengre operativ, da Berger FAU har fått nye WEBsider.

Dette er kun en demo av den gamle websiden som
Grena Design laget i 2009. Siden ligger her som et eksempel på design vi har laget tidligere.

Linker og sensitiv informasjon er fjernet.

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT INFORMASJON SOM LIGGER HER
IKKE LENGRE ER OPPDATERT ELLER RELEVANT FOR BERGER FAU.