Hva og hvorfor FAU?
FAU står for Foreldrerådets arbeidsutvalg!

Hva er FAU?

Presentasjon i PowerPoint

Hvorfor har vi FAU?

Hvordan jobber FAU?

Hva har FAU utrettet ved Berger skole?


Presentasjon fra FUG.no og Foreldrenettet.no om FAU

Presentasjon fra FUG.no og Foreldrenettet.no: Hvorfor foreldremedvirkning?