Arrangementer i regi av FAU!Storforeldremøte
: Blir hvert år arrangert i forbindelse med foreldreskolen. Vi inviterer en foredragsholder som tar opp temaer som kan være interessante for foreldrene. Les mer om årets storforeldremøte. Se "ransel-versjon" for årets storforeldremøte her.

Foreldreskole: Ble første gang arrangert i 2008 og skal arrangeres hvert år. Hver høst inviteres alle foreldre på 1. trinn til å delta på foreldreskole. Formålet er å bygge nettverk og bli kjent med hverandre og skolen og bli kjent med forventninger til hverandre (skole – hjem). En kveld i uka (á ca 2 timer) over 4-5 uker og første møte i begynnelsen av juni.

Juletrefest og juleball:FAU hjelper klassene med å arrangere juletrefester for 1-5 klasse og juleball for 6og 7. klasse. Dette arrangeres første uke etter juleferien.

17. mai arrangement: 4 klasse er ansvarlig for arrangementet og 3. klasse hjelper til med leker og innsamling av premier.

Gå til skolen aksjon: FAU har satt i gang en ”gå til skolen aksjon” som har til hensikt å øke trafikksikkerheten for barna våre. Barna får poeng for å gå til skolen. Hver måned premieres den klassen som har flest poeng. Aksjonen vil gi oss friske og sunne barn, bedre miljø og en tryggere skoleveg. Barnas skolevei til Berger skole.

SOMMERAVSLUTNING 2012 - les mer her.